چهارشنبه 1 خرداد 1398

دام و طیور

download (1)
توضیحاتفروش انواع گاو و گوساله نر و ماده, فروش گاو و گوساله در گلستان
ترکمن
16327_photo_2019-01-16_01-50-26_thb
توضیحاتما به مشکل هوادهی ، کمبود اکسیژن و آلودگی هوای تنفسی در سالن های دام و طیور بطور کامل پایان دادیم.
تهران
download
توضیحاتفروش گوساله سمینتال, فروش گوساله هلشتاین
بندر ترکمن
download
توضیحاتفروش گوساله هلشتاین , فروش گوساله سیمینتال
بندر ترکمن
111
توضیحاتگوساله پرواری, فروش گوساله , گوساله هلشتاین
بندر ترکمن
I380X253_154844533467
توضیحاتفروش گوساله هلشتاین,فروش گوساله سیمینتال
بندر ترکمن
I380X253_154844533467
توضیحاتفروش گوساله ، فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین
بندر ترکمن
I380X253_010723166189
توضیحاتفروش گوساله هلشتاین و سیمینتال
بندر ترکمن
I380X253_154844533467
توضیحاتفروش گوساله سیمینتال,فروش گوساله هلشتاین,گوساله هلشتاین,سمینتال هلشتاین,فروش گوساله
ترکمن
I380X253_343710767963
توضیحاتفروش گوساله هلشتاین
ترکمن