پنجشنبه 27 تير 1398

دام و طیور

455227195_467274
توضیحاتخرید و فروش انواع گوساله سمینتال و هلشتاین
کردکوی
download (1)
توضیحاتفروش انواع گاو و گوساله نر و ماده, فروش گاو و گوساله در گلستان
ترکمن
IMG_20190616_222329_294
توضیحاتفروش تخم نطفه دار مرندی خالص مشکی پاپر تازه و سالم www.marandy.ir
قائم شهر
توضیحاتفروش عمده جوجه 30 روزه
ورامین
6300 تومان
photo_2019-06-09_10-48-58
توضیحاتفروش عمده جوجه 30 روزه
ورامین
6300 تومان
14503577-2017-8-22-17-48-45
توضیحاتفروش گوساله ,فروش گوساله های دامداری داش میثم
بندر ترکمن
فروش گوساله سمینتال , فروش گوساله هلشتاین (1)
توضیحاتفروش گوساله سمینتال , فروش گوساله هلشتاین
بندر ترکمن