سه شنبه 2 بهمن 1397

دام و طیور

16327_photo_2019-01-16_01-50-26_thb
توضیحاتما به مشکل هوا ، کمبود اکسیژن و آلودگی هوای تنفسی در سالن های دام و طیور بطور کامل پایان دادیم.
تهران
photo_2018-10-03_10-32-25
توضیحاتفروش انواع گوساله , فروش گوساله سمینتال , فروش گوساله هلشتاین
ترکمن
2108348_prZ4ct_r_m
توضیحاتخریدوفروش انواع گاووگوساله داشتی و گوشتی
بندر ترکمن
I800X500_125591457475
توضیحاتفروش گوساله سمینتال و هلشتاین ، فروش گوساله
ترکمن
download (2)
توضیحاتفروش گوساله ، فروش گوساله هلشتاین و سیمینتال
ترکمن
14895629-2018-11-6-9-45-12
توضیحاتخرید و فروش گوساله,فروش گوساله سیمینتال , فروش گوساله هلشتاین , فروش گوساله بندرترکمن , خرید گوساله بندرترکمن
بندر ترکمن
14895629-2018-11-6-9-45-12
توضیحاتخرید و فروش گوساله , خرید و فروش گوساله سمینتال
ترکمن
index
توضیحاتخرید و فروش گوساله
بندر ترکمن
 
14884838-2018-10-24-11-5-25
توضیحاتخرید و فروش دام زنده , فروش گوساله سمینتال
گرگان
14396618-2017-5-29-14-20-50
توضیحاتتولید شانه تخم مرغ و کارتن
تهران