دوشنبه 28 بهمن 1398

خدمات دامداری

توضیحاتفروش اسپرم رومانف خالص فرانسوی و انجام امور لقاح مصنوعی گوسفند
قائم شهر

سمچینی

یک ساله
توضیحاتسم چینی گاو
گرگان
توافقی تومان
2
توضیحاتغذاپاش دورانی(پرتابی)جهت تغذیه مزارع پرورش میگو و ماهی
محمود آباد
 
oooo
توضیحاتنظافت استخر پرورش ماهی
محمود آباد
_DSC0044
توضیحاتهوادهی استخر بچه ماهی
محمود آباد
 
_DSC0033
توضیحاتهواده سوپر اسپلش پرورش ماهی
محمود آباد