دوشنبه 1 بهمن 1397

خدمات دامداری

2
توضیحاتغذاپاش دورانی(پرتابی)جهت تغذیه مزارع پرورش میگو و ماهی
محمود آباد
 
photo_2017-09-26_14-09-40
توضیحاتنظافت استخر پرورش ماهی
محمود آباد
 
_DSC0044
توضیحاتهوادهی استخر بچه ماهی
محمود آباد
 
_DSC0033
توضیحاتهواده سوپر اسپلش پرورش ماهی
محمود آباد
 
فورس
توضیحاتتجهیز استخرهای پرورش ماهی گرمابی و سردآبی
محمود آباد