پنجشنبه 1 اسفند 1398

تجهیزات آبیاری

3
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران(پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کارواحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
کرمان
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کار واحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
یزد
IMG-20190305-WA0001
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کار واحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
یزد
3
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه واحداث بزرگترین استخر خاورمیانه
شیراز
توضیحاتدرپوش ومغزی و بوشن های پلیمری
همدان
توضیحاتجهت انشعابات قطره ای
همدان
توضیحاتاتصال آبپاش
همدان
توضیحاتجهت اتصال دنده ای
همدان
flnptcjmyf (40054059894755484c)
توضیحاتپانچر لوله
همدان
19-05-04-17-25-02-844_deco
توضیحاتسهولت و انعطاف پذیری در نصب عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعی مناسب جهت کشت انواع محصولات ک
همدان