پنجشنبه 30 خرداد 1398

کشاورزی

455227195_467274
توضیحاتخرید و فروش انواع گوساله سمینتال و هلشتاین
کردکوی
I380X253_343710767963
توضیحاتفروش گوساله هلشتاین
ترکمن
65
توضیحاتباشگاه پرورش سگ سپن فروش وواردات انواع سگ از نژاد های مختلف
تهران
download (1)
توضیحاتفروش انواع گاو و گوساله نر و ماده, فروش گاو و گوساله در گلستان
ترکمن
16327_photo_2019-01-16_01-50-26_thb
توضیحاتما به مشکل هوادهی ، کمبود اکسیژن و آلودگی هوای تنفسی در سالن های دام و طیور بطور کامل پایان دادیم.
تهران