شنبه 4 اسفند 1397

لوازم گوناگون

IMG_0825
توضیحاتتعمیر و سرویس کولر گازی در سهروردی 09125042902
تهران
شیشه-آلات-بالن ته گرد --677477431-drifton-glassco-round-bottom-flask-250ml_057-202-14.w610.h610.fill_
توضیحاتبالن ته گرد
تهران
لوازم-عمومی-عمومی-رطوبت سنج عقربه ای--677471005-2032-500x500
توضیحاترطوبت سنج عقربه ای
تهران

تیغ تشریح

یک ساله
لوازم-عمومی-زیست-شناسی-تیغ تشریح --677464098-تیغ تشریح
توضیحاتتیغ تشریح یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و اتاق عمل می باشد که به منظور تشریح نمونه آزمایشگاهی کاربرد دارد.
تهران
لوازم-عمومی-شیمی-بورت 10میلی شیرشیشه ای--582500-بورت 10میلی شیرشیشه ای
توضیحاتبورت 10میلی شیرشیشه ای یکی از وسایلی که برای اندازه گیری و برداشتن حجم معینی از مایعات به کار میرود.
تهران
توضیحاتفروش انواع تجهیزات فیزیوتراپی باکیفیت همراه با گارانتی ، اولین مرجع کامل فیزیوتراپی در ایران
تهران
TX
توضیحاتشرکت کیا الکترونیک ارس
تهران
k60
توضیحاتشرکت کیا الکترونیک ارس
تهران
kew
توضیحاتشرکت کیا الکترونیک ارس
زنجان
kia88
توضیحاتشرکت کیا الکترونیک ارس
اهواز