چهارشنبه 30 مرداد 1398

فیلم و کاغذ باطله

I380X253_862546632487
توضیحاتخریدار کاغذ باطله ، ضایعات پرونده باطله ، پوشال
تهران
3185208-2016-7-27-12-33-17
توضیحاتپردیس کابل گستر
تهران
ali_rohani
توضیحاتخرید و فروش ضایعات سلولزی
قزوین
maasoumi
توضیحاتخریدار ضایعات کاغذ باطله ,مجله و غیره
تهران
hilaplast
توضیحاتشرکت هیلا پلاست شایان
تهران
X
توضیحاتدستگاه بسته بندی اپلیکاتور پیروز پک
اصفهان