چهارشنبه 25 تير 1399

طرح های توجیهی

7
توضیحاتتهیه طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی - سه هزار طرح
تهران
8
توضیحاتطرح توجیهی - بیزینس پلن(مشاوره تهیه طرح توجیهی) - نوشتن طرح تجاری
تهران
در سایت تومان
4
توضیحاتتهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه | توسعه واحد و افزایش ظرفیت
تجریش
در سایت تومان
1
توضیحاتتهیه طرح توجیهی مالی و اقتصادی با کامفار و مطالعات و تحقیقات بازار
تهران
STA02-machbarkeitsstudien
توضیحاتشرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا
کرمان
طرح توجیهی
توضیحاتطرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی
تهران
تماس بگیرید تومان
طرح توجیهی
توضیحاتمطالعات امکان سنجي، مطالعات کارشناسي است که قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. دراين مطالعات طرح .
تهران
کتاب ها
توضیحاتپکیج کتاب های تخصصی «از قیر تا ایزوگام» از آنجا که در صنعت قیر و عایق هیچ کتاب کامل و جامعی به زبان فارسی وجود ندارد،
تهران
00
توضیحاتطرح توجیهی و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید انواع قیر مطالعات امکان سنجي، مطالعات کارشناسي است که قبل از اجراي طرح هاي
تهران
photo_2017-11-15_10-44-40 (2)
توضیحاتبه پایگاه سازنده گلخانه های مکانیزه شرکت گلخانه ساز گل سبز میثاق خوش آمدید خدمات ساخت گلخانه شرکت گل سبز میثاق
تهران