پنجشنبه 30 خرداد 1398

خدمات آزمایشگاهی صنعتی

photo_2016-11-26_12-22-30 - Copy
توضیحاتقالب های لایت فرم جایگزین یونولیت های پلی استایرن در سقف میباشند.با ابعاد و اجرای کاملا مشابه با این تفاوت که بعد از بتن
کرج
svd-prk-svzavr-kastyk-svda-
توضیحاتبلوک هبلکس در راستای دستیابی به مصالح ساختمانی خاص با قابلیت هایی نظیر سبکی، عایق حرارتی خوب، ساختار صلب و موثر، حمل و ن
تهران
photo_2015-12-09_10-47-48(2)
توضیحاتهود لامینار
تهران

هود شیمی

یک ساله
photo_2015-11-16_16-31-35
توضیحاتهود شیمی
تهران
photo_2015-12-09_10-47-48(2)
توضیحاتهود لامینار ایر فلو و یا هود میکروبی نوعی دستگاه تهویه است که بنام هودهای جریان لایه ای نیز شناخته میشوند. هود لامینار د
تهران
توضیحاتهود شیمی نخستین سد محافظ برای پرسنل بخش و محیط آزمایشگاه در هنگام کار با مواد خطرناک شیمیایی است . به عنوان یک قاعده کلی
تهران
بن ماری
توضیحاتدستگاه بن ماری جوش دارای کاربرد در کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی میباشد . محفظ
تهران
میکرو اسپین
توضیحاتمیکرواسپین (مینی فیوژاسپین) 12 شاخه و تک دور جهت سانتریفیوژ اسپین و جداسازی نمونه ها جهت انواع میکروتیوب 0/5. 1. 1/5 . ب
تهران
8uh
توضیحاتفور آون دیچیتال دستگاه فور (آون) دیجیتال جهت استریل و خشک نمودن وسایل پزشکی و آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاهای تشخیص طبی
تهران
10 (2)
توضیحاتاانکوباتور دیجیتال انکوباتور دستگاهی است که جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی کاربرد دارد. این دستگاه
تهران