پنجشنبه 16 مرداد 1399

خدمات آزمایشگاهی صنعتی

130-TESTO_435_4
توضیحاتمولتی پارامتر سنجش کیفیت هوا تست TESTO 435-4
تهران
توضیحاتمولتی فانکشن سیستم تهویه مطبوع تستو TESTO 435-2
تهران
128-TESTO_521_1
توضیحاتفشار سنج تفاضلی تستو TESTO 521-1
تهران
127-TESTO_465
توضیحاتتاکومتر غیر تماسی تستو TESTO 465
تهران
توضیحاتمولتی فانکشن تهویه مطبوع حرفه ای تستو TESTO 480
تهران
120-TESTO_445
توضیحاتتستر سیستم تهویه مطبوع تستو TESTO 445
تهران
توضیحاتمانومتر نفاضلی یا فشار سنج با قابلیت اتصال به موبایل تستو TESTO 510i
تهران
122-TESTO_420
توضیحاتهود هدایت جریان هوا تستو TESTO 420
تهران
توضیحاتهات وایر تستو TESTO 425
تهران
توضیحاتسرعت سنج باد پرتابل تستو TESTO 410-1
تهران