جمعه 28 تير 1398

مصالح ساختمانی

IMG_20190511_121851_049
توضیحات-کاهش هزینه 30 تا 40 درصد نسبت به تیرچه های خرپایی
کرج
455923902_139275
توضیحاتتولید و اجرای ملات سیمان رنگی پلیمری نما جایگزین سنگ ،رنگ،آجر در صنعت ساختمان        1
اصفهان
سایز کم جهت سایت تبلیغاتی
توضیحاتچسب بلوک سبک
اصفهان
1 تومان
کم حجم
توضیحاتخمیر بندکشی ضد اسید
اصفهان
1 تومان
سایز کم جهت تبلیغ
توضیحاتچسب خمیری ضد اسید
اصفهان
1 تومان
کم حجم
توضیحاتچسب کاشی ضد اسید
اصفهان
1 تومان
کم حجم1
توضیحاتپودر بندکشی کاشی و سرامیک
اصفهان
1 تومان
کم حجم
توضیحاتچسب کاشی و سرامیک
اصفهان
1 تومان

گروت

یک ساله
سایز کم جهت تبلیغ
توضیحاتگروت
اصفهان
1 تومان