پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398

خاکبرداری و گودبرداری

1 (17)
توضیحاتخاکبرداری گودبرداری خاکریزی تخریب حمل نخاله ساختمانی
تهران
توضیحاتاجرای پروژه به روش حفر و پوشش
تهران
soilnail
توضیحاتتدبیر بام ماندگار ؛ مجری برتر گودبرداری اصولی به روش نیلینگ ، انکراژ و ...
تهران
IMG_7741
توضیحاتاجاره بابکت
تهران
logo
توضیحاتشرکت ماندگار خاک ایرانیان با هدف تشکیل مجموعه­ای به عنوان پیمانکار تخصصی پایدارسازی خاک
logo
توضیحاتماندگار خاک
تهران