شنبه 4 اسفند 1397

خاکبرداری و گودبرداری

توضیحاتاجرای پروژه به روش حفر و پوشش
تهران
soilnail
توضیحاتتدبیر بام ماندگار ؛ مجری برتر گودبرداری اصولی به روش نیلینگ ، انکراژ و ...
تهران
اجرای گودبرداری با جدیدترین متد روز
توضیحاتاجرای گودبرداری با جدیدترین متد روز
تهران
اجرای کفپوش اپوکسی (بالاترین کیفیت ،مناسب ترین قیمت)
توضیحاتاجرای کفپوش اپوکسی (بالاترین کیفیت ،مناسب ترین قیمت)
تهران
45000 تومان
logo
توضیحاتشرکت ماندگار خاک ایرانیان با هدف تشکیل مجموعه­ای به عنوان پیمانکار تخصصی پایدارسازی خاک
logo
توضیحاتماندگار خاک
تهران