چهارشنبه 1 خرداد 1398

چهار محال و بختیاری

K7
توضیحاتشرکت کیا الکترونیک ارس
شهرکرد
فروش 17 جریب باغ بادام وهلو منطقه سامان
توضیحات17 جریب باغ زمین مسطح 17000 متر زمین یک تکه آبیاری تخت فشار قطره ای با مجوزات کامل زمین و برداشت آب از زاینده رود.از نظر
شهرکرد
پکینگ تصفیه فاضلاب ( پکینگ مدیای معلق )
توضیحاتپکینگ تصفیه فاضلاب : بستر رشد بیولوژیکی : پکینگ مدیای معلق ( پکینگ مدیای متحرک : Moving Bed Packing Media ) مو
چهار محال و بختیاری
صادرات پکینگ پال رینگ
توضیحاتاستفاده پکینگ برای برج جذب ( برج های پرشده ) >> TOWER ABSORBTION - TOWER PACKED BED...
شهرکرد
پکینگ های فلزی metal packing
توضیحاتپکینگ های فلزی (Metal Packing) این پکینگ ها در فرآیند غیر خورنده در دمای بالای 100 درجه سانتیگراد به عنوان بهترین انتخا
شهرکرد