شنبه 4 اسفند 1397

 

 

فروش ویژه پکیج 6ماهه با 50% تخفیف

فقط 100000تومان

 یک عدد بنر +یک عدد اگهی ویژه +تبلیغات در اینستاگرام+لینک مستقیم به سایت 

 

 

شامل بخش هایجایگاه تبلیغابعاد تبلیغقیمت یکسالقیمت با احتساب تخفیف
صفحه اصلی
T  (بنر زیر هدر)
( 342 x 60 ) 1/200/000 تومان 1000/000 تومان
A (بنر سمت راست) ( 190 x 270 ) 800/000 تومان 600/000تومان
B (بنر سمت چپ) ( 190 x 125 )

600/000تومان

500/000 تومان
M (بنرپایین صفحه) ( 342 x 104 ) 750/000 تومان 600/000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شامل بخش هایجایگاه تبلیغابعاد تبلیغقیمت یکسالهقیمت با احتسلب تخیفف

نیازمندی های کل کشور

تبلیغ در هر صفحه


( 342 x 60 ) 300/000 تومان 250/000 تومان
A ( 190 x 270 ) 200/000 تومان 150/000 تومان
B ( 190 x 125 ) 100/000 تومان 70000هزار تومان
 
 

هزینه های فوق شامل هزینه ایجاد آگهی ،طراحی بنر وجانمایی بنر در محل مشخص شده میباشد و هیچ گونه هزینه اضافی بر عهده مشتری نخواهد بود

آگهی رایگان

نیازمندیها

ثبت آگهی رایگان

درج آگهی رایگان