سه شنبه 17 تير 1399

بیمه عمرپاسارگاد

یک ساله افزودن به لیست علاقه مندی
شماره تماس 09366534680
09122993652
تاریخ انتشار چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 06:21
ایجادشده توسط

توضیحات

آیامیدانیدعاشقانه ترین نامه برای فرزندتان چیست؟بیمه نامه عمروتامین آتیه.09122993652      09366534680

بیمه عمروآتیه پاسارگاددریک نگاه

مدت قرارداداز5تا30سال-انتخاب مبلغ قرارداداز30الی350هزارتومان-مبلغ بیش از350هزارتومان مستقیماواردصندوق ریاضی خواهدشد-روش های پرداخت متفاوت:ماهانه 3ماهه 6ماهه سالانه ویکجا-امکان تهیه بیمه ازبدوتولدتا65سالگی.مجموع سن بیمه شده ومدت قراردادنبایداز70سال بیشترشود-پرداخت سودتضمینی ازسوی بیمه مرکزی ب حق بیمه های پرداختی:سال اول و دوم16درصد.سال سوم وچهارم13درصد.سال پنجم وب بعد10درصد-پرداخت سودمشارکت درمنافع شرکت علاوه برسودتضمینی-معافیت ازپرداخت مالیاتی-پوشش فوت طبیعی تا300برابرحق بیمه ماهانه-پوشش فوت حادثه تا3برابرمبلغ فوت طبیعی-درصورت فوت حادثه مجموع مبالغ فوت طبیعی وحادثه ب ذینفع پرداخت می شود-پوشش هزینه ازکارافتادگی حداکثرتاسقف 40میلیون تومان-پوشش آتش سوزی وزلزله منزل مسکونی حداکثرتاسقف500میلیون تومان-پرداخت هزینه پزشکی حادثه تا20میلیون تومان-پوشش نقص عضوحادثه تا200میلیون تومان-پوشش بیماری های خاص تا25میلیون تومان-بیماری های خاص شامل:سکته قلبی.سکته مغزی.انواع سرطان.جراحی قلب باز.پیونداعضااصلی بدن.هربیماری25میلیون ومجموعا125میلیون تومان-پرداخت وام بدون نیازب ضامن ووثیقه باسود4درصد-پرداخت وام بعدازشش ماه ب میزان90درصدارزش بازخرید-بازپرداخت طی اقساط12ماهه 24ماهه 36ماهه ب انتخاب بیمه گذار-دریافت وام قبلی بلافاصله بعدازتسویه وام قبلی-عدم محدودیت درپرداخت وام-قراردادن مبلغ سپرده اولیه دربیمه نامه ب میزان حداقل200هزارتومان-درصورت داشتن سپرده اولیه می توان بعداز3ماه ب میزان 90درصدمبلغ سپرده وام دریافت کرد-بیمه گذارمی تواندهروقت بخواهداصل مبلغ سپرده اولیه خودرابازپس بگیردولی سودسپرده درپایان قراردادبیمه نامه ب بیمه گذارپرداخت خواهدشد

مشاورشما:آفاق ارزانی09366534680     09122993652

موقعیت

تهران, تهران
تهران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11210
نمایش داده شده: 970
انقضا: جمعه, 29 اسفند 1399 06:21