چهارشنبه 1 خرداد 1398

استخدام اداری و مالی

توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
bfzqi
توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
1
توضیحاتشركت ترازماندگار پارسینا نماينده ي رسمي فروش نرم افزار هلو در كرج
کرج
samataa
توضیحاتاستخدام کارآموز حسابداری و آموزش عملی حسابداری
تبریز
trazmandegar
توضیحاتشرکت حسابداری تراز ماندگار پارسینا
کرج