سه شنبه 4 تير 1398

پیش فروش آپارتمان

امتیاز 33 و 63 متری پهنه بی چیتگر
توضیحاتشهرک مدرن مسکونی تجاری امام رضا ( چیتگر ) دارای موقعیتی بسیار عالی در مجاورت اتوبانهای همت و حکیم و در غرب دریاچه مصنوعی
تهران
تماس با املاک 30-40 تومان
امتیاز شهرک چیتگر ((امام رضا (ع) )) ارتش
توضیحاتشهرک امام رضا ( ع ) دارای پهنه های A-B-C می باشد که شاخص ترین آنها به شرح ذیل می باشد: نکته این که هنوز پهنه D و E شر
تهران
تماس تومان
jalali
توضیحاتامتیاز شهرک چیتگرامام رضا ( ع ) دارای پهنه های A-B-C می باشد
تهران
aparteman22
توضیحاتخرید و فروش و پیش فروش آپارتمان
اصفهان