شنبه 10 خرداد 1399

رشته های ورزشی

توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
f
توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
توضیحاتمربی درجه یک ملی و داور ممتاز
کرج
IMG_20191019_203535_918
توضیحاتمربی درجه یک ملی و داور ممتاز
کرج
IMG_20190516_074006_514
توضیحاتترم تابستانی کلاس های ورزشی
تهران
توضیحاتآموزش بازی شطرنج ,آموزش بازی شطرنج در تهران ,آموزش بازی شطرنج باتصویر ,
تهران
2-m
توضیحاتآموزش و تیراندازی با سلاحهای ورزشی
اصفهان
 
869bc-03
توضیحاتمرکز آموزش غواصی در کیش
هرمزگان
 
1
توضیحاتگروه ورزش مارکتینگ
تهران