پنجشنبه 16 مرداد 1399

آموزش کامپیوتر

توضیحاتآموزش حسابداری کاربردی، ویژه بازار کار با ارائه گواهینامه آموزش تخصصی و کاربردی حسابداری و نرم افزار مالی ویژه بازارکا
تبریز
2
توضیحات۶۰%تخفیف آموزش ایتبس safe & etabs در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات۶۰%تخفیف آموزش فتوشاپ photoshop در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات۶۰%تخفیف آموزش این دیزاین indesign در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات۶۰%تخفیف دوره آموزش حسابداری در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحاتتخفیف ویژه دوره آموزش cisco CCIE در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات60%تخفیف آموزش جامع تری دی مکس در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحاتبرگزاری دوره های آموزشی ویژه سازمانها و استخدامی
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات۷۰%تخفیف آموزش جامع طراحی سایت وردپرس بدون کدنویسی
کرج
تماس بگیرید تومان
2
توضیحات70%تخفیف دوره آموزش مهارتهای رایانه ICDL در کرج
کرج
تماس بگیرید تومان