پنجشنبه 31 مرداد 1398

آموزش فنی و حرفه ای

index
توضیحاتآموزشگاه صنایع غذایی نمونه تبریز
آذربایجان شرقی
 
peyvand
توضیحاتدر کوتاهترین زمان به صورت اقساط و آسان دیپلم رسمی و پیش دانشگاهی بگیرید.
تهران
توضیحاتدوره آموزشی تهیه و تدوین دستورالعمل‌های جوشکاری WPS / PQR / WPQ ASME Sec. IX - 2017
تهران
توضیحاتدوره آموزشی بازرسی جوش سطح 1 و 2 Welding Inspection According to AWS-QC1 (CWI)
تهران
توضیحاتدوره آموزشی تست چشمی Visual Testing ASNT SNT-TC-1A Level I&II
تهران