جمعه 28 تير 1398
نحوه تنظیم آگهی

برای نوشتن هر متنی باید یک سری اصول را رعایت کرد و متن مربوط به هر آگهی هم حساسیت خاص خودش را دارد چرا که باید جلت توجه نموده و مطالعه کننده آگهی را به تماس ترغیب نماید و سایت نون روز در این مقاله به شما در ویرایش یک آگهی فوق العاده راهنمایی می کند : 

  1. در ابتدا باید به گیرنده آگهی یعنی کسی که قرار است متن نوشته شما را مطالعه کند مشخص نمایید و بر همان اساس عنوان آگهی خود را انتخاب نمایید تا خواننده خیلی سریع تر و آسان مطلب مربوط به خود را پیدا کند.
  2. اگر متن آگهی برای گروه خاصی نوشته شده ااست باید در ابتدای آن به صورت پررنگ و درشت تر از مابقی متن، توجه خواننده را جلب کند.
  3. از جملاتی در متن آگهی خود استفاده نمایید که با موضوع مربوط کاملا در ارتباط باشد.
  4. متن نوشته باید به گونه ای باشد که خواننده دچار هیچ کونه ابهامی نگردد.
  5. کلمات همیشه تاثیر گذار می باشند پس از کلمات مناسب و صحیح استفاده نمایید.
  6. در پایان مقام مسئول دهنده پیام مشخص شود.

نکته : سایت های متععدی هماند نیازمندیهاعمل می کنند و شما به راحتی می توانید با استفاده از گزینه ثبت آگهی رایگان مطلب مور دنظر خود را در سایت قرار داده و باازخوردی مناسب را دریافت نمایید.

آگهی رایگان

نیازمندیها

ثبت آگهی رایگان

درج آگهی رایگان