جمعه 28 تير 1398

آگهی در فرهنگ فارسی مترادف خبر ،علم ،شهرت و روایت می باشد و در واقع می توان گفت که هر مطلب که در جهت اطلاع عموم مردم برروی پارچه و کاغذ نوشته می شود و در جاهایی که محل عبور عموم مردم بوده و یا در روزنامه ها منتشر می شود و در فرهنگ معین آگهی را این گونه معنی کرده است که فردی و یا موسسه ای خبری را در جاهای مختلف از جمله روزنامه، تلویزیون و ... منتشر کرده و قصدش از انجام این کار تبلیغات می  باشد.

خبر از دیدگاه روزنامه نگاران به معنای اعلام وقایع مختلف در هر زمینه ای می باشد و براساس همین تعریف آگهی را خارج از آن میدانند و مطلبی که به عنوان آگهی درج شود را نه می توان جالب دانست و یا حتی آن را نقد گذاشت پس می توان آگهی را این گونه عنوان نمود که ابزاری برای آگاه ساختن عموم مردم در جهت انجام کاری در ازای پرداخت هزینه ای میباشد.

تهیه گزارش آگهی از جمله کارهایی می باشد که مختص خبرنگاران و گزارش نویسان می باشد و حتی در بعضی مواقع به جای استفاده از خبرهای کوتاه می توان به تهیه گزارش آگهی پرداخت و در ارائه خبر به جنبه مختلفی توجه نمود و به توضیح و تشریح آن پرداخت و باید به گونه ای نوشته شود که مردم آن را به عنوان یک خبر عادی در نظر بگیرند نه تنها یک تبلیغ و آگهی پس باید در انتخاب عناوینی که برای اینگونه مطالب در نظر میگیرید توجه و دقت بسیاری داشته باشید.

در خصوص متن گزارش آگهی بایدبه نکات بسیاری توجه نمود از جمله اینکه متن آن نیابد به گونه ای باشد که خبر را بزرگتر از آنچه بوده ارائه گردد چرا که در این صورت کاملا شکل آگهی پیدا خواهد و علاوه بر این ها متن هم نباید در لا به لای متن های پوشانده شود و جلب توجه نکند.

متن گزارش آگهی تنظیم شده است و حالا نوبت به اطلاع رسانی آن می باشد و در ابتدا باید با تمام وسایل نشر آشنا بود و با تاثیری که هر کدام از آنها برروی عموم مردم دارد اطلاع پیدا کرد و اگر وسیله انتخاب شده باید بهترین ستون ممکنه را انتخاب کرد و اگر رادیو و تلویزیون باشد باید به این مورد توجه نمود که کدام برنامه شنونده و بیننده بیشتری دارد و اگر می خواهید در دنیای اینترنت به تبلیغ حرفه و کار خود بپردازید باید در انتخاب سایت خود و اینکه کدام سایت بازید کننده بیشتری دارد توجه نمایید.

آگهی رایگان

نیازمندیها

ثبت آگهی رایگان

درج آگهی رایگان