شنبه 5 مهر 1399

خدمات آزمایشگاهی کشاورزی

16db9b88d9515580a78d5965b066ac2d_XL
توضیحاتدماسنج خاک رطوبت سنج خاک phمتر خاک پی اچ متر خاک دماسنج خاک دماسنج آب رطوبت سنج خاک رطوبت سنج آب دماسنج مخصوص خاک
تهران
توضیحاتشرکت صارم ارائه دهنده دستگاههای کشاورزی و زمین شناسی
تهران