جمعه 4 مهر 1399

تجهیزات آبیاری

gXWlwx-c
توضیحاتاجرای سیستم های آبیاری هوشمند قطره ای مربوط به داخل حیاط ، تراس ، گلخانه ، گدانهای داخل منازل و باغات کشاورزی
تهران
3
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران(پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کارواحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
کرمان
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کار واحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
یزد
IMG-20190305-WA0001
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه کار واحداث بزرگترین استخرخاورمیانه
یزد
3
توضیحاتتنها نمایندگی رسمی ورق ژئوممبران (پلیمری)ظریف مصور دراستان فارس بابیش از16سال سابقه واحداث بزرگترین استخر خاورمیانه
شیراز
توضیحاتدرپوش ومغزی و بوشن های پلیمری
همدان
توضیحاتجهت انشعابات قطره ای
همدان
توضیحاتاتصال آبپاش
همدان
توضیحاتجهت اتصال دنده ای
همدان