دوشنبه 30 بهمن 1396
دارکوب
توضیحاتچاپگر بریل(نابینایان)دارکوب
اصفهان
40000000 تومان
555
توضیحاتچاپگر بریل(نابینایان)مدل تک هد دارکوب
اصفهان
25000000 تومان

ارتعاش سنج

یک ساله
vibrometer
توضیحاتارتعاش سنج
اصفهان
5500000 تومان
online data logger copy
توضیحاتدیتالاگر USB برخط 4 کانال
اصفهان
480000 تومان
i-v curve copy
توضیحاتاندازه گیری نمودار جریان-ولتاژ
اصفهان
3000000 تومان
fast datalogger 8ch copy
توضیحاتدیتالاگر پرسرعت
اصفهان
5500000 تومان
dispensor copy
توضیحاتپمپ سرنگی اتوماتیک (دیسپنسر)
اصفهان
2200000 تومان
diluter copy
توضیحاتپمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر)
اصفهان
4100000 تومان
digital buret copy
توضیحاتبورت دیجیتال
اصفهان
1500000 تومان
ACTIVE DATALOGGER copy
توضیحاتدیتالاگر فعال با نمایشگر لمسی
اصفهان
1400000 تومان

نیازمندی های کل کشور