دوشنبه 30 مهر 1397
کابینت استیل صنعتی (1)
توضیحاتکابینت استیل صنعتی
اسلامشهر
اجاق گاز کته پز (16)
توضیحاتفر کته پر صنعتی
اسلامشهر
جای سیخ (1)
توضیحاتجای سیخ استیل چرخ دار
اسلامشهر
تنورنان کبابی (1)
توضیحاتتنور نان کبابی و رستوران
اسلامشهر
دستگاه ذرت مکزیکی (1)
توضیحاتدستگاه پخت ذرت مکزیکی
اسلامشهر
فریزر میزکاری (1)
توضیحاتیخچال رویه میز کار
اسلامشهر
گرمخانه خشک (1)
توضیحاتگرمخانه صنعتی
اسلامشهر
میز استیل (2)
توضیحاتمیز کار استیل صنعتی
اسلامشهر
کانتر گرم (1)
توضیحاتکانتر گرم صنعتی
اسلامشهر
فر اغذیه ساندویچی (57)
توضیحاتفر اغذیه ساندویچی
اسلامشهر

نیازمندی های کل کشور