سه شنبه 25 مهر 1396
ad2
توضیحاتلوله خرطومی هوا, کانال فلکسی, کانال فلکسیبل, داکت فلکسیبل
اصفهان
25000 تومان

پرشین صنعت

یک ساله
421804733_6553
توضیحاتپرشین صنعت
تهران
تماس گرفته شود تومان
 
مناقصه
توضیحاتمناقصه های تجهیزات پزشکی
تهران
60000 تومان
barcolimp
توضیحاتسختی سنج بارکول, خرید سختی سنج بارکول, فروش سختی سنج, بارکول, سختی سنج بارکول ارزان, سختی سنج وبستر, نیروسنج،
تهران
توضیحاتتست بلوک، تست بلوک پلاستیکی، کیت تست بلوک کالیبراسیون، تست بلوک شورآ، تست بلوک شور دی ، تست بلوک shore a، تست بلوک shore
تهران
digital rubber hardness tester
توضیحاتسختی سنج لاستیک, سختی سنج پلاستیک, سختی سنج, سختی سنج پرتابل, سختی سنج لاستیک عقربه ای, سختی سنج لاستیک دیجیتالی, قیمت
تهران
analog shore a
توضیحاتسختی سنج لاستیک, سختی سنج پلاستیک, سختی سنج, سختی سنج پرتابل, سختی سنج پلاستیک عقربه ای, سختی سنج پلاستیک دیجیتال
تهران
ضخامت سنج اولتراسونیک
توضیحاتضخامت سنج الوتراسونیک, قیمت ضخامت سنج اولتراسونیک, دستگاه ضخامت سنج اولتراسونیک, ضخامت سنج اولتراسونیک ارزان, ضخامت سنج
تهران
نیروسنج دیجیتالی با لودسل
توضیحاتنیروسنج, نیروسنج دیجیتالی , نیروسنج کششی فشاری, دینامومتر, نیروسنج عقربه ای , نیروسنج آنالوگ, نیروسنج کششی, لودسل, قیمت
تهران
Analog force
توضیحاتنیروسنج, نیروسنج دیجیتالی , نیروسنج کششی فشاری, دینامومتر, نیروسنج عقربه ای , نیروسنج آنالوگ, نیروسنج کششی, لودسل, قیمت
تهران

نیازمندی های کل کشور