پنجشنبه 3 خرداد 1397
Settazrigh  (Copy)
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران-فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
KOKEN
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران-فروش دستگاه حفاری ژئوتکنیک و شناسائی خاک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
TOHO
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران- فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
DH
توضیحاتفروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و دستگاه حفاری ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
KSK
توضیحاتفروش دستگاه نمونه برداری معدن و ژئوتکنیک و پایداراسازی گود عمیق
تهران
soilmec (Copy)
توضیحاتفروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
تهران
khamootzan-cnc
توضیحاتفروش دستگاه خاموت زن سی ان سی و دستگاه خاموت زن ان سی با بهترین قیمت
شیراز
L212389281751
توضیحاتساخت و فروش ماشین های بلوک زن - جدول زن - سنگفرش
تهران
فروش_آسانسور_کارگاهی
توضیحاتاجاره ماشین الات ساختمانی (تاور کرین)
تهران
deghatco
توضیحاتتولید انواع میکسر حمل بتن ، اطاق کمپرسی
تهران

نیازمندی های کل کشور