سه شنبه 1 اسفند 1396
ایزو
توضیحاتصدور گواهینامه ایزو و آموزشی بین المللی با لوگوی IAF
تهران
systemkaran
توضیحاتگواهینامه ایزو . گواهی ایزو , گواهینامه ISO
تهران

دفتر وکالت

یک ساله
logo
توضیحاتوکیل پایه یک دادگستری دفتر وکالت عدل جویان مشاوره تلفنی رایگان کلیه ی دعاوی مِلکی در دستگاه قضایی و سایر ارگانها
تهران
1تحصیل در امریکا
توضیحاتمشاوره و اخذ پذيرش تحصيلي رايگان از دانشگاههاي جهان توسط نماينده رسمي بدون واسطه دانشگاهها
تهران
رایگان تومان
1بورسیه تحصیلی
توضیحاتمشاوره و اخذ پذيرش تحصيلي رايگان از دانشگاههاي جهان توسط نماينده رسمي بدون واسطه دانشگاهها
تهران
رایگان تومان

دفتر وکالت

یک ساله
logo
توضیحاتوکیل پایه یک دادگستری دفتر وکالت عدل جویان مشاوره تلفنی رایگان
تهران
niazemelk
توضیحاتمشاوره مدیریت
کرج
4545
توضیحاتدفترحقوقی هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری
تهران
logo
توضیحاتوکیل پایه یک دادگستری دفتر وکالت عدل جویان مشاوره تلفنی رایگان
تهران

دفتر وکالت

یک ساله
logo
توضیحاتدفتر وکالت عدل جویان امین صدر وکیل پایه یک دادگستری
تهران

نیازمندی های کل کشور