شنبه 5 مهر 1399

حراج خانه

فروش خانه در سه راه علی آباد تهران
توضیحاتیک باب منزل مسکونی بازسازی شده بمتراژ 72 متر مربع به صورت دو طبقه ونیم و زیر زمین و پارکینگ . فروش یا تعویض با دو واحد آ
تهران
۴۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان تومان