چهارشنبه 30 آبان 1397

آذربایجان غربی

اسماعیلی
توضیحاتواردات و ترخیص کالا
ارومیه
 
images (3)
توضیحاتشرکت بازرگانی چوکل زاده
پیرانشهر
444
توضیحاتبزرگترین دامداری نمونه گوساله سیمینتال فروش
ارومیه
I800X500_6355666469621
توضیحاتترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور
بازرگان
300 -- تا 400
توضیحاتاین خشک کن صنعتی بوده و نوع سوخت گازی با مشعل گازی صنعتی گردش هوا از طریق کانال با 2 فن صنعتی صورت می گیرد و تخلیه رطوب
ارومیه
100 کیلو
توضیحاتدستگاه خشک کن صنعتی از نوع کابینتی بوده گردش هوا از طریق کانال با دو فن صنعتی صورت می گیرد نوع سوخت از نوع گازی با مشعل
ارومیه
.دستگاه آب انار
توضیحاتدستگاهی بسیار کار آمد برای دون کردن انار و سپس آب کشی انار دون شده بطوریکه تمامی رگه های داخلی انار را با پوسته انار جدا
ارومیه
.دستگاه آب انار
توضیحاتمحاسن این دستگاه تفاله خیلی کم در حین کار نسبت به دستگاه های مشابه و چند کاره بودن وباز شدن درب مخزن دستگاه برای شستشوی
ارومیه

نیازمندی های کل کشور