فروش ویژه پکیج یکساله با 50% تخفیف

فقط 50000تومان

 یک عدد بنر +یک عدد اگهی ویژه +تبلیغات در اینستاگرام+لینک مستقیم به سایت 

 

 

شامل بخش هایجایگاه تبلیغابعاد تبلیغقیمت یکسالقیمت با احتساب تخفیف
صفحه اصلی
T  (بنر زیر هدر)
( 342 x 60 ) 850000هزار تومان 700000 هزار تومان
A (بنر سمت راست) ( 190 x 270 ) 650000 هزار تومان 500000 هزار تومان
B (بنر سمت چپ) ( 190 x 125 )

500000هزار تومان

400000هزار تومان
M (بنرپایین صفحه) ( 342 x 104 ) 750000هزار تومان 600000هزار تومان
شامل بخش هایجایگاه تبلیغابعاد تبلیغقیمت یکسالهقیمت با احتسلب تخیفف

نیازمندی های کل کشور

تبلیغ در هر صفحه

T
( 342 x 60 ) 250000هزار تومان 150000هزار تومان
A ( 190 x 270 ) 150000هزار تومان 100000هزار تومان
B ( 190 x 125 ) 100000هزار تومان 50000هزار تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزینه های فوق شامل هزینه ایجاد آگهی ،طراحی بنر وجانمایی بنر در محل مشخص شده میباشد و هیچ گونه هزینه اضافی بر عهده مشتری نخواهد بود

آگهی رایگان

نیازمندیها

ثبت آگهی رایگان

درج آگهی رایگان