شنبه 8 آذر 1399

حق العملکاری

شرکت صاعقه آسمان ایرانیان ترخیص
توضیحاتشرکت صاعقه آسمان ایرانیان ترخیص ،مشاور امورگمرکی
تهران
dfd74-60
توضیحاتخريد و فروش ميوه و تره بار به صورت حق العمل کاری ( کمیسیون )
تهران
210
توضیحاتترخیص کالا در مرز مهران
مهران
rostami
توضیحاتخریدار میوه ..تره بار . جهت صادرات به اقلیم کردستان و عراق
آستارا
a.mohamadzade
توضیحاتتهیه کالا در تهران
تهران
noori
توضیحاتحق العمل کار رسمی گمرک ایران با مرکزیت سرخس
سرخس
aliyari
توضیحاتواردات – صادرات – ترانزیت خدمات ترخیص کالا و بازرگانی و امور گمرکی
بندر عباس