چهارشنبه 30 آبان 1397

استخدام

بازار کار

خدمات حیوانات

استخدام کارمند اداریاستخدام کارمند اداری
شرکت بازرگانی فودکاو www.foodkav.com واقع در محدوده سعادت آباد نیازمند یک کارمند ادارای(ترجیحا گرافیست) مسلط به فتوشاپ
حسابدار با تجربه - اصفهانحسابدار با تجربه - اصفهان
تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و اشخاص، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، معاملات فصلی و گزارشات ماده 169 مک
استخدام منشی وکارمند اداریاستخدام منشی وکارمند اداری
استخدام منشی وکارمند اداری
استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالااستخدام منشی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا
استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا
استخدام کارمند اداری
توضیحاتشرکت بازرگانی فودکاو www.foodkav.com واقع در محدوده سعادت آباد نیازمند یک کارمند ادارای(ترجیحا گرافیست) مسلط به فتوشاپ
تهران
حسابدار با تجربه - اصفهان
توضیحاتتهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و اشخاص، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، معاملات فصلی و گزارشات ماده 169 مک
اصفهان
استخدام منشی وکارمند اداری
توضیحاتاستخدام منشی وکارمند اداری
تهران
استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا
توضیحاتاستخدام منشی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا
تهران
hastihesaban
توضیحاتاستخدام مدرس حسابداری
کرج
taraz-mandegar
توضیحاتجذب حسابدار و کمک حسابدار در استان البرز
کرج

نیازمندی های کل کشور

آگهی رایگان استخدام

آگهی استخدام
سایت استخدام
استخدام بانک
سایت آگهی استخدام