شنبه 8 آذر 1399

استخدام اداری و مالی

bfzqi
توضیحاتشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" ران
تهران
توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
bfzqi
توضیحاتاشرکت نوین تکشویان جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد با سابقه کاری در زمینه های منشی فعال مسلط به تایپ و کامپیوتر" رانن
تهران
1
توضیحاتشركت ترازماندگار پارسینا نماينده ي رسمي فروش نرم افزار هلو در كرج
کرج
کارمند فروش اینترنتی
توضیحاتبه تعدادی کارمند جهت امر فروش به صورت اینترنتی نیازمندیم (در منزل یا محل کار خودتان )با پورسانت عالی 09122500784...
تهران
samataa
توضیحاتاستخدام کارآموز حسابداری و آموزش عملی حسابداری
تبریز
trazmandegar
توضیحاتشرکت حسابداری تراز ماندگار پارسینا
کرج