شنبه 5 مهر 1399

رشته های ورزشی

40363
توضیحاتگروه ورزش مارکتینگ ،طراح و مجری اردو های یک روزه ،قرارداد های کوتاه مدت و بلند مدت در زنگ ورزش مدارس در مجموعه ورزشی انق
تهران
توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
f
توضیحاتتناسب اندام بدون مصرف دارو آموزش هنرهای رزمی و مبارزات رینگی
تهران
 
توضیحاتمربی درجه یک ملی و داور ممتاز
کرج
IMG_20191019_203535_918
توضیحاتمربی درجه یک ملی و داور ممتاز
کرج
IMG_20190516_074006_514
توضیحاتترم تابستانی کلاس های ورزشی
تهران
توضیحاتآموزش بازی شطرنج ,آموزش بازی شطرنج در تهران ,آموزش بازی شطرنج باتصویر ,
تهران
2-m
توضیحاتآموزش و تیراندازی با سلاحهای ورزشی
اصفهان
 
869bc-03
توضیحاتمرکز آموزش غواصی در کیش
هرمزگان