پنجشنبه 22 آذر 1397
RT
توضیحاتنفتا صنعت ناظران با همکاری تابش پرداز پگاه دوره آموزشی تست رادیوگرافی مطابق ISO 9712 (Radiographic Testing)
تهران
WPS
توضیحاتدوره آموزشی تهیه و تدوین دستورالعمل‌های جوشکاری WPS / PQR / WPQ ASME Sec. IX - 2017 تاریخ شروع دوره: 28 آذر 97
تهران
photo_2018-11-21_13-37-41
توضیحاتآموزشگاه آشپزی مهر افشان
تهران
 
download
توضیحاتآموزشگاه خیاطی شاهمیری.خانم شاه میری
شهریار
10445589 - Copy
توضیحاتآموزش
شهریار
1,000,000 تومان
photo_2018-11-11_09-13-52
توضیحاتآموزشگاه خیاطی آجیده
تهران
دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی 21 آذر 97
توضیحاتتست ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Testing ASNT SNT-TC-1A Level I&II تاریخ شروع دوره: 21 آذر 97
تهران
6
توضیحاتطراحی و دوخت خدایاری
تهران
توضیحاتثبت نام دوره های انواع آشپزی
تهران

نیازمندی های کل کشور